INTRODUCTIE

“Patrón Wear” hierna genoemd als “wij” of “ons” is een luxe lifestyle merk en retailer. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Patrón Wear verwerkt. verzameld van: bezoekers, klanten en zakenpartners en dienstverleners voor de volgende websites en applicaties: www.patronwear.com

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienst te kunnen leveren of om te voldoen aan (internationale) wetgeving. De informatie die we verzamelen, wordt verzameld en verwerkt in strikte overeenstemming met de EU AVG-wetgeving (en andere toepasselijke wetten) en alleen gebruikt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld.  

CONTACT INFORMATIE

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u een klacht bij ons wilt indienen, stuur ons dan een e-mail naar: info@patronwear.com of per post naar Patrón Wear: westerduinweg 32, 1976BV, IJmuiden, Nederland.  

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

We verwerken bepaalde informatie van u die ofwel automatisch wordt verzameld, ofwel die u vrijwillig verstrekt. Deze informatie omvat naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We verwerken uw financiële gegevens ook om de betaling voor onze diensten te vergemakkelijken. Alle verzamelde informatie wordt strikt in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, zoals uw voornaam en achternaam.
 • Contactgegevens, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en adres.
 • Inloggegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord
 • Aankoopgeschiedenis, zoals prijs, product en aankoopdatum.
 • Betaalgegevens, zoals transactiehistorie, openstaande vorderingen, bankrekeningnummer, creditcardgegevens.
 • Correspondentie, zoals communicatie met onze klantenservice of marketingcommunicatie.
 • Voorkeuren, zoals taalkeuze en e-mailvoorkeuren.
 • Technische gegevens, zoals IP-adres, cookies, logbestanden.
 • Statistieken over het gebruik van de website, zoals hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht en welke producten het populairst zijn.
 • Interesses, zoals naar welke (soort) producten je het meest kijkt en op welke advertenties je klikt.
   

OVERIGE PERSOONSGEGEVENS DIE U AAN ONS VERSTREKT

Het kan voorkomen dat u andere gegevens aan ons verstrekt dan de hierboven genoemde categorieën, bijvoorbeeld met betrekking tot communicatie van de klantenservice of bij het indienen van een klacht. In dat geval zullen wij deze gegevens verwerken voor zover nodig om uw verzoek of klacht te behandelen en af ​​te handelen.

WAAROM & GRONDEN

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden, afhankelijk van hoe u met onze website omgaat.

 • Wanneer u patrón wear-producten op onze website koopt, moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken om onze overeenkomst uit te voeren. We hebben bijvoorbeeld betalings- en contactgegevens nodig om de bestelling te verwerken.
 • Voldoen aan de wet: We kunnen informatie verwerken of bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw informatie ook om vermoedelijke fraude, illegale activiteiten, schendingen van onze servicevoorwaarden of bedreigingen voor de veiligheid van ons personeel of onze website te onderzoeken.

 

DELEN

We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit strikt vereist is om ons contract met u na te komen, om een ​​dienst te verlenen waarvoor u specifieke en expliciete toestemming heeft gegeven (zoals onze nieuwsbrief), of om te voldoen aan lokale en internationale wetgeving.  

INTERNATIONALE PARTNERS

Patrón Wear heeft enkele partners binnen/buiten de Economische Europese Zone. Wij zorgen ervoor dat de informatie die wordt gedeeld een passend beschermingsniveau heeft. We zullen dit afdwingen via onze verwerkersovereenkomsten met hen. Neem voor een overzicht van alle persoonlijke informatie die met derden wordt gedeeld contact op met info@patronwear.com

TOESTEMMING INTREKKEN

U heeft het recht om elke toestemming die je hebt gegeven voor een van onze diensten, zoals onze nieuwsbrieven, in te trekken. U kunt zich afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief. Het kan zijn dat wij u door het intrekken van uw toestemming niet langer de kerndiensten kunnen aanbieden waarvoor u zich heeft aangemeld. Verder kunt u zich afmelden door uw account te annuleren. Wij zullen dan binnen vier weken uw account wissen.

RECHTEN

Als iemand die onze diensten gebruikt, heeft u een aantal rechten onder de AVG waarvan u op de hoogte moet zijn:

 • Het recht op gegevenswissing,
 • Het recht op correctie,
 • Het recht op inzicht,
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Het recht op inzage houdt in dat u het recht heeft om in te zien welke gegevens wij allemaal over u verwerken. Heeft u het gevoel dat de informatie die wij over u hebben onjuist is? Dan kunt u gebruik maken van uw recht op correctie, dit houdt in dat u het recht heeft om de gegevens die wij van u hebben te wijzigen. Ook heeft u het recht op verwijdering, wat inhoudt dat wij de gegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan echter zijn dat we deze gegevens nog wel bewaren maar dan anoniem, dit betekent dat de gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn, maar dat we deze wel bewaren voor bijvoorbeeld statistieken. Het kan zijn dat we in sommige gevallen ook wettelijk niet in staat zijn om deze gegevens te verwijderen, dit is een wettelijke verplichting. Voor meer informatie over uitzonderingen op het recht van verwijdering (vergetelheid), kunt u terecht op de site https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/ en zie paragraaf 3.

PRIVACY BESCHERMEN

Om gegevens tussen onze websites, onze applicaties en backends uit te wisselen, wordt de communicatie gecodeerd met de SSL-codering (Secure Socket Layer). We beschermen de systemen en verwerkingen door een reeks technische en organisatorische maatregelen. Deze omvatten gegevensversleuteling, pseudonimisering en anonimisering, logische en fysieke toegangsbeperking en -controle, firewalls en herstelsystemen en integriteitstesten. Onze medewerkers worden regelmatig getraind in de gevoelige omgang met persoonsgegevens en zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.  

BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen de gegevens nooit langer bewaren dan wettelijk is toegestaan, dit kan voor verschillende soorten gegevens anders zijn. Voor meer informatie over de voorwaarden voor gegevensbewaring per gegevensproces kunt u ons een e-mail sturen op info@patronwear.com.  

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

De ingangsdatum onderaan deze pagina geeft aan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien. We zullen u op de hoogte stellen voordat een materiële wijziging van kracht wordt, zodat u tijd heeft om de wijzigingen te bekijken. Elke wijziging is van kracht wanneer we de herziene privacyverklaring publiceren. Uw gebruik van de Services na deze wijzigingen betekent dat u de herziene Privacyverklaring accepteert.

ANDERS

U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit. Als u niet zeker weet welke instantie dit is, raadpleeg dan: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Laatste update: 19 februari 2024